Kwartalnik Historii Żydów

ISSN 1899–3044

„Kwartalnik Historii Żydów” stanowi kontynuację „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Czasopismo noszące tytuł „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich” ukazało się po raz pierwszy w listopadzie 1949 roku. Do 1950 r. „Biuletyn” był publikowany w języku polskim i jidysz, miał charakter biuletynu informacyjnego, przeważały w nim krótkie teksty o działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Przeczytaj wybrane artykuły Kwartalnika Od 1951 r. „Biuletyn” nie zmieniając tytułu zmienił format i charakter. Był to odtąd pełnowartościowy periodyk naukowy w języku polskim (półrocznik, od 1953 kwartalnik). Zakres tematyczny pisma obejmował dzieje Żydów od starożytności poprzez średniowiecze po lata najnowsze. W praktyce koncentrowano się na historii nowożytnej i najnowszej, a najszerzej były reprezentowane lata II wojny światowej.

Redaktorem naczelnym pisma był przez pierwsze 16 lat dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, Bernard Mark. Następnie pismem kierowali kolejno: Artur Eisenbach, Szymon Datner, Marian Fuks, Maurycy Horn (redaktor naczelny przez 17 lat, w latach 1973–1990), Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg, Alina Cała, wreszcie od 1999 r. redaktorem naczelnym „Biuletynu” jest prof. dr hab. Jan Doktór. Od 2001 r. czasopismo ukazuje się jako „Kwartalnik Historii Żydów”.

Przez znaczną część okresu Polski Ludowej tematyka żydowska była niechętnie dopuszczana na łamy czasopism, w niektórych latach była objęta niemal całkowitym zapisem cenzury. „Biuletyn ŻIH” był jedynym czasopismem, w którym przez wszystkie te lata mogły być publikowane artykuły i dokumenty na tematy żydowskie, w tym, co istotne, także materiały dotyczące zagłady Żydów podczas II wojny światowej.

Bibliografia zawartości „Biuletynu ŻIH” za lata 1949–2000 została opublikowana w numerze 3 (199) we wrześniu 2001 roku. Jej kontynuację stanowi bibliografia zawartości „Kwartalnika” za lata 2001–2010, która znajduje się w numerze 3 (239) z września 2011 roku. 


Kwartalnik Historii Żydów” ukazuje się w niewielkim nakładzie, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), sporządzaną rzez Thompson Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska).

„Kwartalnik Historii Żydów” publikuje artykuły dotyczące historii Żydów w Polsce i innych krajach, kultury i literatury żydowskiej. Przyjmujemy do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, nie opublikowane wcześniej w innych miejscach. W załączniku znajdą Państwo wytyczne odnośnie nadsyłanych artykułów. Artykuły prosimy przesyłać na adres: mczajka@jhi.pl

Wybrane artykuły z Kwartalnika:

 1. Hanna Kozińska-Witt W stolicy „sfery nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918–1939
 2. Jakub Chmielewski Izbica jako przykład getta tranzytowego (1942–1943)
 3. Wojciech Brojer Teologia „Księgi światła ukrytego” (Sefer haBahir): bukiet sukotowy., Cz. 2: Ciało, przestrzeń, szechina
 4. Przemysław Zarubin Ludność żydowska w wielkorządach krakowskich w II poł. XVIII w.
 5. Mateusz Rodak Żydowska przestępczość kryminalna w Wojsku Polskim w województwie lubelskim w latach 1918–1939
 6. Katrin Stoll Mowy pamięci Szymona Datnera: wczesne świadectwa białostoczanina ocalonego z Holokaustu
 7. Bożena Iwanowska Szkoły żydowskie na tle szkolnictwa powszechnego na Ziemi Kleckiej powiatu nieświeskiego województwa nowogródzkiego w latach 1921–1939
 8. Dorota Smętek Tłumaczenie dramatu MELUKHAT SHA’UL
 9. Gulayhan Aqtay Medżuma Yosefa B. Eliyahu Qilcy
 10. Szymon Rudnicki Pawła Śpiewaka droga przez mękę, Od „Żydokomuny” do żydokomuny, Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne
 11. Stefan Gąsiorowski Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r., Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej
 12. Tomasz Grygiel Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych i Dom Akademików Żydów w Warszawie, W kręgu inspiracji monachijskiej
 13. Michał Czajka, Tadeusz Epsztein Nieznany dziennik z getta warszawskiego
 14. prof. dr hab. Jan Doktór Historycy frankizmu i ich źródła: fałszerze, wydawcy i interpretatorzy
 15. Paweł Fijałkowski Ordynacje dla miasta Warszawy względem Żydów z 1783 i 1784 roku
 16. August Grabski, Piotr Grudka Polscy Socjaliści w getcie warszawskim
 17. Bożena Iwanowska Zagłada Żydów w Siniawce i Naruszewiczach (województwo nowogródzkie, powiat nieświeski) w latach 1941 — 1942
 18. Andrzej Tłomacki Społeczność żydowska Kodnia w latach 1918–1942
 19. Adam Kaźmierczyk Antoni Opolski –misjonarz, czy żebrak. Przyczynek do losów neofitów żydowskich
 20. Katarzyna Czajka Kina żydowskie w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym
 21. Krzysztof Bielawski Drewniane macewy z miasteczka Lenin na Polesiu
 22. prof. dr hab. Jan Doktór Z Talmudem czy bez?
 23. Dagmara Budzioch Ilustrowany Zwój Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego jako przykład megilli Gaster I
 24. prof. dr hab. Jan Doktór Literatura jidysz i wczesna literatura chasydzka
 25. Magdalena Bendowska Shabbetai Bass — autor, bibliograf i redaktor
 26. Magdalena Ruta Polska, Polska: kilka uwag o ostatnim rozdziale kultury jidysz w Polsce (1945–1968)
 27. Magdalena Ruta Polska, Polska: kilka uwag o ostatnim rozdziale kultury jidysz w Polsce (1945–1968)
 28. Olga Vasilyeva Iluminacje wczesnych manuskryptów hebrajskich i historycyzm w rosyjskiej sztuce dekoracyjnej
 29. Piotr Muchowski Wydawnictwa żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej
 30. Yuri Vartanov Wczesne badania nad Biblijnym hebrajskim w Polsce i Europie Wschodniej
 31. Zohar Shavit Ośrodki literatury hebrajskiej w Europie Wschodniej pod koniec XIX i na początku XX wieku

Jan Rochwerger — Przegląd prasy zagranicznej do nr 3 (251) / 2014

Jan Rochwerger — Przegląd prasy zagranicznej do nr 4 (252) / 2014

Jan Rochwerger — Przegląd prasy zagranicznej do nr 1 (253) / 2015

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem